Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 16, S. 2 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nét mới trong hôn nhân người Chăm Hồi giáo mới (Islam) (Khảo sát tại xóm Hà Ban II, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang)

Ngo Thi Chinh

Tóm tắt


Hôn nhân đồng dân tộc hay còn gọi là nội hôn tộc người là một nguyên tắc cơ bản trong chế độ hôn nhân của người Chăm.Tuy nhiên, từ vài ba thập niên gần đây ở cộng đồng tín đồ tôn giáo này đã bất đầu xuất hiện những cặp hôn nhân khác dân tộc và song hành với nó là những cặp hôn nhân khác tôn giáo. Bài viết này trình bày những tư liệu về tình hình hôn nhân hỗn hợp dân tộc và tôn giáo ở người Chăm Hồi giáo mới khảo sát được tại ấp (thôn) Hà Ban II, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 16 số 2, 2006.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP