Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

6 Đinh Công Tráng Hà Nội Việt Nam 6 Ding Cong Trang Str Hanoi Vietnam giadinhvagioi@vnn.vn; khoahocphunu@hn.vnn.vn

Đầu mối

Trần Thị Vân Anh
Tổng biên tập
Institute for Family and Gender Studies
6 Đinh Công Tráng Hà Nội Việt Nam 6 Ding Cong Trang Str Hanoi Vietnam
Điện thoại: +84-4-9331735
Email: trvananhvn@hn.vnn.vn

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.infoNghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP