Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 458, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hà Thị Thanh Thủy

Tóm tắt


Du lịch biển là sản phẩm có thế mạnh nổi trội của du lịch Việt Nam. Những thành tựu mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong hơn 20 năm qua cùng với xu hướng phát triển du lịch biển trên thế giới đã tác động tích cực đến dòng khách du lịch quốc tế đến các vùng ven biển ở Việt Nam. Bài viết này đánh giá thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trên cơ sở đó chỉ ra những thách thức, hạn chế và hướng khắc phục nhằm đẩy mạnh hơn nữa thị trường khách quốc tế đến với biển Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Toàn văn: PDF