Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 2 (2018) MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Nhân
 
T. 1, S. 1 (2019) MỘT CÁCH TIẾP CẬN GIẢNG DẠYHỌC PHẦN KHÔNG GIAN TOPO Tóm tắt   PDF
Lưu Xuân Thắng
 
T. 1, S. 1 (2019) MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO GIỜ HỌC DỊCH VĂN BẢN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Mai Khuê
 
T. 1, S. 2 (2017) MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẾN VĂN HÓA GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tiến
 
T. 1, S. 2 (2018) MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA LECTIN TỪ ỐC NÓN ĐỎ TECTUS CONUS THU NHẬN TẠI VÙNG BIỂN NHA TRANG, KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Đinh Thành Trung
 
T. 1, S. 2 (2018) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM VỚI NHÓM KÍN FACEBOOK TẠI TRƯỜNG CAO ĐẮNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – NHA TRANG Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Thuận
 
T. 1, S. 1 (2019) QUỐC TẾ CỘNG SẢN VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM – NHỮNG GIÁ TRỊ CÒN MÃI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khắc Trinh
 
T. 1, S. 2 (2018) SỬ DỤNG “BA MŨI GIÁP CÔNG” TRONG CHỐNG PHÁ CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở KHÁNH HÒA (1961 - 1965) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuấn
 
T. 1, S. 2 (2017) SỬ DỤNG TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH TRONG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ái Hoa
 
T. 1, S. 2 (2018) SỰ HÌNH THÀNH KHÔNG GIAN DIỄN XƯỚNG VÀ GIAO THOA ĐIỆU THỨC CỦA NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN Ở KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Trí
 
T. 1, S. 2 (2017) SỰ PHÂN BỔ ENZYME THỦY PHÂN FUCOIDAN TRONG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG THUỘC VÙNG BIỂN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Huỳnh Hoàng Như Khánh
 
T. 1, S. 2 (2017) SCREENING AND PRELIMINARY CHARACTERIZATION OF HEMAGGLUTININS IN SOUTHERN VIETNAMESE MARINE ALGAE Tóm tắt   PDF
Võ Thị Diệu Trang
 
T. 1, S. 2 (2017) STUDY AND SYNTHESIS OF GRAPHENE OXIDE BY CHEMICAL METHOD Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Thắng
 
T. 1, S. 1 (2019) THÍ ĐIỂM HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NHỮNG NĂM 1977-1978 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nguyệt
 
T. 1, S. 2 (2017) THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Bích Phụng
 
T. 1, S. 1 (2019) TIẾNG NÓI PHẢN CHIẾN TRONG VĂN XUÔI YÊU NƯỚC Ở NHA TRANG – KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 Tóm tắt   PDF
Trân Viết Thiện
 
T. 1, S. 1 (2018) TÍNH CHẤT NHIỆT PHÁT QUANG CỦA K2GdF5 PHA TẠP ĐẤT HIẾM Tóm tắt   PDF
Hà Xuân Vinh
 
T. 1, S. 2 (2017) USING ROLE-PLAY TO PROMOTE STUDENTS’ SPEAKING PROFICIENCY: PERCEPTION OF PRE-UNIVERSITY STUDENTS AT HANOI UNIVERSITY Tóm tắt   PDF
Đào Thị Thanh Hảo
 
T. 1, S. 1 (2018) VAI TRÒ CỦA NGUỒN TƯ LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG KHÁNH HÒA TRONG VIỆC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH Tóm tắt   PDF
Đỗ Phương Quyên
 
T. 1, S. 2 (2017) VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀO THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MÔN MỸ THUẬT Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tú
 
T. 1, S. 1 (2018) VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN TRONG NGÔN NGỮ TRUYỆN THƠ DÂN TỘC THÁI Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hiền
 
T. 1, S. 1 (2018) Về một giải pháp khắc phục kết nối wifi chậm hoặc chập chờn Tóm tắt   PDF
Trần Công Cẩn
 
T. 1, S. 2 (2018) VĂN HÓA BIỂN ĐẢO TRONG CÁC TÁC PHẨM HỘI HỌA CỦA MỘT SỐ HỌA SĨ KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hiền
 
T. 1, S. 1 (2018) XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG HỌC KÉM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Yến Trang
 
T. 1, S. 2 (2017) XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ GỢI Ý CÁC CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN Tóm tắt   PDF
Hồ Thanh Hải
 
26 - 50 trong số 56 mục << < 1 2 3 > >>