Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa, T. 1, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN TRÍCH LY ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, FLAVONOID, ANTHOCYANIN VÀ THIOSULFINATE TRONG VỎ TỎI (ALLIUM SATIVUM L.)

Nguyễn Ái Thạch

Tóm tắt


Tỏi đã được sử dụng làm thực phẩm chức năng và dược phẩm trong y học cổ truyền qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, vỏ tỏi được coi là chất thải nông nghiệp. Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng các chất được trích ly từ vỏ tỏi có chứa các hợp chất sinh học có hoạt tính chống oxy hóa (có thể được áp dụng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm). Trong nghiên cứu này, các thông số khảo sát trong quá trình trích ly là nhiệt độ thay đổi trong khoảng 40 đến 80oC trong thời gian từ 30 đến 120 phút. Tất cả các dịch trích đều được xác định hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học (polyphenol tổng số, flavonoid tổng số, anthocyanin và thiosulfinate). Hàm lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học thu được cao nhất ở nhiệt độ 60-70oC trong khoảng thời gian 60-90 phút. Vỏ tỏi là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên đầy hứa hẹn và có thể được ứng dụng trong dược phẩm và thực phẩm.

Toàn văn: PDF