S. 03 (2010)

Mục lục

PHẦN CHUNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU TRONG ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Ban biên tập 3-4
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN TRẺ Tóm tắt PDF
Đỗ Tiến Sỹ 5-8

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Huyền 9-12
IMPROVING HANDOVER MECHANISM OF MOBILE IPV6 - ENHANCING HANDOVER PERFORMANCE Tóm tắt PDF
Đào Văn Thành, Nguyễn Văn Tam 13-19
MỘT TIẾP CẬN TRONG PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA CAMERA Tóm tắt PDF
Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn, Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn, Hà Mạnh Toàn 20-24
DẪN ĐƯỜNG CHO XE TỰ HÀNH AGV TRONG HỆ THỐNG LƯU KHO VÀ CẤP PHÁT VẬT TƯ AS/RS Tóm tắt PDF
Trần Đức Quý, Nhữ Quý Thơ 25-28
XÁC ĐỊNH VÀ GIẢI BÀI TOÁN KHI MỞ RỘNG DUNG SAI CHẾ TẠO ĐỂ THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP LẮP CHỌN THEO NHÓM Tóm tắt PDF
Phạm Văn Bổng 29,30,36
TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG BẢO VỆ SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Tóm tắt PDF
Ninh Văn Nam, Nguyễn Quang Thuấn 31-36
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI CỦA CHỦNG BACILLUS LICHENIFOMIS B50 DÙNG TẠO CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Tóm tắt PDF
Lê Thị Phượng, Mai Thị Hằng, Mai Sỹ Tuấn 37-42


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009