S. 46 (2018)

Mục lục

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

ẢNH HƯỞNG CỦA ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
Giáp Đăng Kha 3
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ SỰ CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC ĐẾN HIỆU SUẤT QUẢN LÝ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Phương, Hoàng Thị Mai Lan 8
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Phạm Thu Huyền, Đào Thị Nhung, Bùi Thị Kim Nhiên 12
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Trần Thị Thùy Trang, Trần Thùy Linh, Trần Thị Hiền Lương 17
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Trần Thị Hằng 24
NÂNG CAO PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC THÔNG QUA CẢI THIỆN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CỦA SINH VIÊN: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Bình 30
SỰ PHÙ HỢP CỦA THANG ĐO HEDPERF TRONG ĐO LƯỜNG NHẬN THỨC VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Đặng Thu Hà, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hiền 35
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Đậu Hoàng Hưng 41
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Văn Linh 46
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN ABC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn La Soa 52
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Việt Hà, Đặng Ngọc Hùng 60
YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TỪ DỮ LIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM NIÊM YẾT Tóm tắt PDF
Đặng Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Nga 68
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Linh 73
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Cao Thị Thanh, Trần Quang Hưng 78
CÁC YẾU TỐ ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Việt Dũng, Nguyễn Duy Chức 85
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đào Thị Hà Anh 91
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÁC CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Lê Thùy Hương, Lê Thu Hường 98
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt Dung, Nguyễn Hữu Cung 102
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM KHI TỶ LỆ AN TOÀN VỐN ÁP DỤNG THEO BASEL II Tóm tắt PDF
Trần Thị Lan Anh 109
PHÁT TRIỂN THANG ĐO ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DƯỚI GÓC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Thanh Sơn, Ngô Thanh Quang 114
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN NGHỀNGHIỆP KHI VIỆT NAM GIANHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Thân Thanh Sơn, Vũ Đình Khoa 120
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt PDF
Đậu Hoàng Hưng 129
THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân Khánh, Đỗ Huyền Cư 135

KINH TẾ-XÃ HỘI

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Tóm tắt PDF
Phạm Hải Hưng 143
KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN THEO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA XII: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thọ, Vương Minh Hoài 146
THỰC TRẠNG VỀ NHU CẦU THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đỗ Thị Thanh Lương, Vũ Thị Thu Hiền, Đặng Quang Thạch, Trần Thị Anh Đào 150
XÃ HỘI HÓA CÁC DỊCH VỤ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 156


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009