S. 50 (2019)

Mục lục

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG TRONG VIỆC TỰ ĐỘNG HÓA LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP - ÁP DỤNG TRẠM BIẾN ÁP DỊCH VỌNG 22 Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhất Tùng 3
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỐI VỚI NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ BẠC LIÊU CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ VỀ SỰ THAY ĐỔI GIÁ ĐIỆN, GIẢM KHÍ THẢI CO2 Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hoà 10
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CẦN QUY HOẠCH MỞ RỘNG HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG GIẢI THUẬT MIN - CUT Tóm tắt PDF
Đinh Ngọc Sang, Nguyễn Hoàng Quốc Việt, Dương Thanh Long, Trương Việt Anh 15
XỬ LÝ DỮ LIỆU THIẾU BẰNG BIỂU ĐỒ CHUẨN HÓA ĐƠN VỊ (SLP) VÀ SUPPORT VECTOR REGRESSION (SVR) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Thanh Phương 21
CÔNG NGHỆ LORA VÀ ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đưa, Nguyễn Hoàng Long, Phạm Đình Kha, Trịnh Thị Phương, Nguyễn Viết Cảnh, Đỗ Trọng Tấn 27
MÔ HÌNH TRẠNG THÁI MỚI CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN BA PHA: ỨNG DỤNG TRONG ƯỚC LƯỢNG THÀNH PHẦN THỨ TỰ THUẬN VÀ THÀNH PHẦN THỨ TỰ NGHỊCH Tóm tắt PDF
Phan Anh Tuấn, Vũ Thị Tuyết Hồng, Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Thị Diệu Linh 32
PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TẤN CÔNG MẠNG NGANG HÀNG P2P CÓ CẤU TRÚC Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thúy Hà 38
PHƯƠNG PHÁP 2D-DOA CÁC TÍN HIỆU TƯƠNG QUAN SỬ DỤNG MẢNG ĂNG TEN HÌNH CHỮ L Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Minh, Lê Thanh Hải, Nguyễn Trọng Lưu 41
ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO PHI TẬP TRUNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH HỆ NỒI HƠI - TUABIN Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Minh 45
XÂY DỰNG THUẬT TOÁN THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH MẪU TRONG VÒNG ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA TỪ XA Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Bàng, Đoàn Thế Tuấn, Nguyễn Quang Hùng, Vũ Hữu Thích 51
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM BỀ MẶT NỀN THÉP C45 VÀ CT3 ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỚP PHỦ NHÔM (Al) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN NHIỆT Tóm tắt PDF
Phạm Văn Liệu, Lê Thu Quý, Lê Thị Phương Thanh 55
TỐI ƯU HÓA BỘ HẤP THỤ DAO ĐỘNG TMD-D CHO CON LẮC NGƯỢC THEO PHƯƠNG PHÁP CỰC TIỂU ĐỘNG NĂNG CỦA HỆ VÀ ÁP DỤNG GIẢM Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Chinh 59
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN ĐA MỤC TIÊU TRONG THIẾT KẾ MÁY XẺ GỖ NHIỀU LƯỠI DẠNG KHUNG THẾ HỆ MỚI Tóm tắt PDF
Đặng Hoàng Minh, Phùng Văn Bình, Nguyễn Việt Đức 63
NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ BUỒNG CHÁY THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI Tóm tắt PDF
Nguyễn Phi Trường, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn 70
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÔNG GIAN CỦA SINH VIÊN KỸ THUẬT Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Lê Văn Nghĩa 76
ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ SƠ ĐỒ GIÁC TỚI ĐỊNH MỨC VẢI ÁO T-SHIRT TRONG MAY CÔNG NGHIỆP Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ 80
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ THÀNH PHẦN SỢI SPANDEX TỚI CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẢI SINGLE JERSEY DỆT TỪ SỢI CVC SỬ DỤNG CHO QUẦN THỂ THAO LEGGING NỮ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tú Trinh, Chu Diệu Hương 83
NGHIÊN CỨU SO SÁNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SỢI NHÂN TẠO VISCO VÀ TRE Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhật Trinh 86
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG XI MĂNG THAY THẾ BỘT KHOÁNG NHẰM CẢI THIỆN TÍNH NĂNG CỦA BÊ TÔNG NHỰA NÓNG Tóm tắt PDF
Lê Văn Chăm, Lương Xuân Chiểu, Nguyễn Văn Trình 91
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NANO TỪ TRONG PHÂN TÍCH BETA-hCG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Việt, Tạ Văn Thạo, Nguyễn Bích Ngân, Nguyễn Viết Minh 96
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ BÙN HOẠT TÍNH CÓ BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC BACILLUS SP. Tóm tắt PDF
Trần Đức Thảo, Trần Thị Kim Chi, Trương Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Liễu, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Tiến Hán 100

KINH TẾ-XÃ HỘI

ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Tuệ 106
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Hải 112
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Dương Thị Hoàn 118


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009