Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MATLAB/SIMULINK MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG THỦY LỰC TRỢ LỰC LÁI Ô TÔ

Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn Bang, Trần Văn Như

Tóm tắt


Hệ thống trợ lực đã trở thành một thành phần tiêu chuẩn trong hệ thống lái của ô tô, hiện nay có hai loại trợ lực lái chủ yếu là: trợ lực thủy lực và trợ lực điện. Hệ thống trợ lực điện mới xuất hiện trong thời gian gần đây, được sử dụng nhiều trên các xe cỡ nhỏ do hạn chế về mức độ trợ lực, do đó hệ thống trợ lực thủy lực vẫn phổ biến trên hầu hết các loại xe từ xe con đến xe tải cỡ lớn. Nghiên cứu này đề cập đến động lực học hệ thống thủy lực của bộ trợ lực: Hệ thống sử dụng áp suất thủy lực cung cấp bởi bơm thủy lực (được kéo bởi động cơ), sử dụng cơ cấu van quay điều khiển dòng thủy lực đến các bên xi lanh cung cấp lực đẩy/mô men xoắn, hỗ trợ quá trình đánh lái của lái xe. Bài báo nghiên cứu sử dụng phần mềm Matlab/simulink mô hình hóa và mô phỏng  động lực học hệ thống thủy lực trợ lực lái ô tô.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009