Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ ỐNG KHÍ ĐỘNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN CỦA LỰC CẢN KHÔNG KHÍ TÁC DỤNG LÊN XE KHI CHUYỂN ĐỘNG

Nguyễn Anh Ngọc, Lê Hồng Quân, Trần Phúc Hòa, Nguyễn Huy chiến

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu cải thiện đặc tính khí động lực học thân vỏ xe ô tô điện HaUI-EV1. Mô hình thân vỏ xe, trước tiên, được thiết kế sơ bộ và được mô phỏng khí động lực học bằng phần mềm CFD. Để đánh giá và phân tích kết quả mô phỏng, yêu cầu đặt ra là phải có bộ thiết bị đo đạc và kiểm nghiệm các thông số chính trên thực tế. Do đó, một ống khí động lực học được thiết kế và chế tạo để có thể xác định các lực cản không khí tác dụng lên xe trong quá trình chuyển động như lực cản chính diện và lực nâng. Ống khí động này cần phải được thiết kế tính toán để có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như: tốc độ chuyển động tối đa của dòng khí trong ống; kích thước ống và tỷ lệ của mô hình thí nghiệm; độ chính xác của các kết quả đo; sự cản trở dòng khí. Kết quả thu được của bài báo sẽ là cơ sở chính trong công tác thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và tối ưu hóa đặc tính khí động lực học của thân vỏ xe điện HaUI-EV1.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009