Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH TỐC ĐỘ TỎA NHIỆT CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL DÙNG HỆ THỐNG PHUN KIỂU COMMON RAIL KHI SỬ DỤNG DIESEL VÀ BIODIESEL B20

Khổng Văn Nguyên, Trần Anh Trung, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thành Bắc

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, việc sử dụng nhiên liệu sinh học trên động cơ diesel dùng hệ thống phun nhiên liệu (HTPNL) điều khiển điện tử kiểu Common Rail (CR) đang được các nhà khoa học hết sức quan tâm. Tuy nhiên, việc nghiên xây dựng chương trình điều khiển ECU mới dùng cho động cơ này khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu diesel sinh học thì vẫn đang còn bỏ ngỏ. Để xây dựng chương trình điều khiển ECU cần xây dựng mô hình cháy của động cơ theo thời gian thực trên cơ sở thực nghiệm. Bài báo này phân tích, đánh giá tốc độ tỏa nhiệt và tốc độ cháy trong xylanh từ dữ liệu áp suất xylanh đo thực nghiêm của động cơ diesel 2.5 TCI-A lắp trên xe HYUNDAI STAREX khi sử dụng diesel (B0) và biodiesel B20. Các kết quả phân tích bao gồm: tốc độ tỏa nhiệt, thời điểm cháy và khoảng thời gian cháy của mỗi giai đoạn cháy sẽ được sử dụng để đánh giá, hiệu chỉnh các mô hình mô phỏng chu trình công tác của động cơ D4CB 2.5TCI-A và là cơ sở để lập chương trình điều khiển ECU mới dùng cho động cơ này khi chuyển sang sử dụng biodiesel.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009