Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH MA SÁT CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL-ETHANOL

Nguyễn Thành Bắc, Trần Anh Trung

Tóm tắt


Kỹ thuật sử dụng mô hình mô phỏng động cơ đốt trong để đánh giá đặc tính động cơ đã và đang được rất nhiều nhà khoa học quan tâm. Sử dụng mô hình này, chúng ta có thể dự đoán chính xác và hợp lý về cơ chế tốc độ tỏa nhiệt trong xy lanh động cơ. Đồng thời kết hợp với tốc độ biến thiên thể tích buồng cháy có thể xác định được công suất chỉ thị của động cơ. Tuy nhiên, để xác định được công suất có ích của động cơ, chúng ta phải xác định được tổn thất cơ khí mà phần lớn là tổn thất ma sát của động cơ. Theo các nghiên cứu trước đây cho biết tổn thất áp suất trung bình do sát là một hàm phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ, tải của động cơ và áp suất xy lanh. Vì vậy nhóm tác giả nghiên cứu xây dựng mô hình ma sát của động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol. Kết quả cho thấy rằng, mô hình dự đoán chính xác tổn thất ma sát tại các chế độ thực nghiệm và kiểm tra của động cơ thông qua việc đánh giá công suất và mô men động cơ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009