Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM GÓI PHỤ GIA VPI-G CHO NHIÊN LIỆU E10 TRÊN ĐỘNG CƠ HONDA WAVE 110

Nguyễn Thành Vinh, Trịnh Đắc Phong, Nguyễn Văn Tuấn

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu và đánh giá thử nghiệm ảnh hưởng của phụ gia VPI-G cho hỗn hợp nhiên liệu E10 (90% xăng và 10% ethanol) dùng trên động cơ Wave 110 và đối chứng với hai mẫu nhiên liệu E10 không phụ gia, E10 có phụ gia Keropur ở thời điểm 0 giờ và sau khi chạy bền 100 giờ. Kết quả nghiên cứu cho thấy công suất tăng, suất tiêu hao nhiên liệu giảm và mức phát thải giảm của VPI-G so với Keropur và so với không sử dụng phụ gia. Về mòn chính của động cơ như piston, xilanh, xupap, xéc măng đều không có thay đổi đáng kể, động cơ vẫn làm việc ổn định. Ngoài ra, bugi và nắp xilanh khô và sạch hơn. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở cho phương pháp nghiên cứu phát triển phụ gia nhiên liệu nói chung và cho nhiên liệu E10 nói riêng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009