Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỢP KIM NHÔM CHẾ TẠO KHUNG SƠMI - RƠMOOC

Phạm Tất Thắng

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu lý thuyết sử dụng một hợp kim nhôm để chế tạo khung sơmi - rơmooc: Tính toán tối ưu kết cấu khung sơmi - rơmooc bằng hợp kim nhôm trên cơ sở một khung bằng thép (vật liệu truyền thống) có sẵn trên thị trường; Tính toán kiểm tra bền khung ở một số chế độ tải trọng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009