Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIÊN LIỆU XĂNG SINH HỌC E85 ĐẾN TÍNH KINH TẾ VÀ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ EFI TRÊN XE MÁY

Nguyễn Huy Chiến, Nguyễn Anh Ngọc, Lê Văn Anh, Nguyễn Hà Hiệp

Tóm tắt


Nghiên cứu sử dụng xăng sinh học cho các phương tiện đang lưu hành trên thị trường có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Bài báo này trình bày nghiên cứu sử dụng hai loại nhiên liệu xăng truyền thống và xăng sinh học E85 cho động cơ xe máy Honda Lead đang lưu hành. Kết quả nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của nhiên liệu xăng sinh học E85 đến tính kinh tế và phát thải của động cơ khi thử nghiệm theo đặc tính ngoài. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009