Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HAI THÔNG SỐ (Ue, te) ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC KHI GIA CÔNG HỢP KIM CỨNG BK25 TRÊN MÁY CẮT DÂY CW420 HS

Đặng Xuân Thao, Nguyễn Chí Bảo

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hai thông số Ue và te đến độ chính xác kích thước khi gia công hợp kim cứng BK25 trên máy cắt dây CW420 HS. Kết quả nghiên cứu đưa ra là cơ sở giúp các nhà làm công nghệ xác định được các thông số đầu vào tối ưu nhằm nâng cao độ chính xác kích thước và năng suất khi gia công vật liệu hợp kim cứng BK25. Đồng thời kết quả làm tài liệu phục vụ giảng dạy chuyên môn trong nhà trường.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009