Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT HIỆU SUẤT VÀ TỶ SỐ TRUYỀN TRONG MÁY TỰ ĐỘNG CỦA SÚNG RPĐ

Trần Quốc Trình, Vũ Thị Huệ

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một phương pháp tính toán hiệu suất và tỷ số truyền của bệ khóa - khóa nòng và bệ khóa - phiến khóa cũng như trong cơ cấu tiếp đạn ở máy tự động súng trung liên RPĐ. Kết quả tính được trình bày ở dạng bảng hoặc dạng đồ thị cho phép nhanh chóng xác định được hiệu suất và đặc tính đồ thị của chúng. Kết quả nghiên cứu có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu cho học viên, giáo viên.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009