Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG KHI XUNG TIA LỬA ĐIỆN VỚI ĐIỆN CỰC ĐỒNG ĐỎ TRÊN THÉP SKD11

Trần Quang Huy, Trần Văn Khiêm, Hoàng Vĩnh Sinh, Lê Văn Nghĩa

Tóm tắt


Trong quá trình gia công xung tia lửa điện, độ nhám của bề mặt chi tiết cần đạt được sau quá trình gia công ảnh hưởng lớn đến độ chính xác và chất lượng sản phẩm. Các tham số công nghệ của quá trình gia công như: thời gian phóng xung, thời gian ngừng phóng xung và cường độ dòng điện đầu vào được phối hợp sử dụng theo thuật toán phương pháp mảng trực giao của Taguchi kết hợp với 9 thí nghiệm. Trên cơ sở thí nghiệm khi thay đổi các tham số đầu vào kết quả thí nghiệm sẽ được phân tích phương sai để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tham số đến độ nhám bề mặt chi tiết gia công. Đây là cơ sở lựa chọn các thông số đầu vào để đạt độ nhám bề mặt chi tiết gia công hợp lý trong quá trình gia công xung tia lửa điện (EDM).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009