Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 47 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHÁI NIỆM VECTOR HÀM TRUYỀN VÀ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH BỨC XẠ ÂM

Chu Khắc Trung, Nguyễn Xuân Trường

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, NVH (Tiếng ồn - rung động - xóc) là một chỉ số quan trọng cho chất lượng và sự thoải mái trên ô tô. Trong quá trình thiết kế, một vấn đề quan trọng là ảnh hưởng âm thanh của cấu trúc một chiếc xe. Trong cấu trúc xe, rung động của tấm không phải là tự tạo ra, nhưng được truyền từ cấu trúc khung. Do đó, cấu trúc khung của một chiếc xe đóng vai trò như một nguồn rung động và phát ra tiếng ồn quan trọng. Tối ưu hóa hình thái học, một kỹ thuật tối ưu hóa dựa trên sự lựa chọn hình dạng, được áp dụng để giải quyết vấn đề về tối ưu hóa cấu trúc. Tối ưu hóa hình thái học cấu trúc dạng khung là một áp dụng trong nghiên cứu này. Bài báo trình bày các vector truyền âm và các phương thức vector truyền âm được sử dụng chúng trong dự báo bức xạ âm, đặc biệt các bức xạ âm phát ra từ các bề mặt của cấu trúc dạng khung. Vector truyền âm là một thông số vào và ra giữa vận tốc pháp tuyến kết cấu của bề mặt bức xạ và áp suất âm thanh tại một điểm cụ thể trong trường âm. Các phương thức mô phỏng cho một mối quan hệ tương tự, nhưng thể hiện trong tọa độ phương thức của cấu trúc bị bức xạ. Thông số của đáp ứng cấu trúc được tính bằng mô hình FE chuẩn như NASTRAN, có thể xác định được trực tiếp trong miền tần số với việc sử dụng mô hình phương thức và điều này là điều kiện biên cho bức xạ âm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009