Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công Thương

Nhà tài trợ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công thương

  • Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009