Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí công bố các kết quả nghiên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của các tác giả khác trong lĩnh vực liên quan

 

Chính sách về chuyên mục

PHẦN CHUNG

Gồm các bài tổng quan, định hướng

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Đăng các bài báo KH đã qua bình duyệt

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KINH TẾ-XÃ HỘI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - CHUYỂN GIAO

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

THÔNG TIN - SỰ KIỆN

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

Hội đồng biên tập

Hội đồng biên tập

1.

PGS. TS.

Trần Đức Quý

Chủ tịch Hội đồng

2.

GS.TS.

Đặng Quang Á

Ủy viên

3.

PGS.TS.

Phạm Văn Bổng

Ủy viên

4.

GS.TS.

Trần Thọ Đạt

Ủy viên

5.

PGS.TS.

Vũ Quý Đạc

Ủy viên

6.

GS.TS.

Trần Văn Địch

Ủy viên

7.

TS.

Hoàng Văn Điện

Ủy viên

8.

GS.TSKH.

Bành Tiến Long

Ủy viên

9.

VS.GS.TSKH.

Trần Đình Long

Ủy viên

10.

GS.TS.

Đặng Thị Loan

Ủy viên

11.

PGS.TS.

Nguyễn Thị Hồng Nga

Ủy viên

12.

PGS.TS.

Lê Hồng Quân

Ủy viên

13.

GS.TSKH.

Nguyễn Xuân Quỳnh

Ủy viên

14.

PGS.TS.

Vũ Minh Tân

Ủy viên

15.

GS.TS.

Vũ Đức Thi

Ủy viên

16.

GS.TS.

Nguyễn Thanh Thuỷ

Ủy viên

17.

PGS.TS.

Phan Đăng Tuất

Ủy viên

18.

GS.TSKH.

Đặng Ứng Vận

Ủy viên

19.

PGS.TS.

Thái Quang Vinh

Ủy viên

 

 

Ban Biên tập

Tổng biên tập: PGS.TS. Trần Đức Quý

Điện thoại: 024 37655121
E-mail: tdquy@haui.edu.vn

Phó Tổng biên tập: PGS.TS. Phạm Văn Đông
Điện thoại: 024 37655121 (Số máy lẻ 898)
E-mail: phamvandong07@gmail.com

Ban Biên tập
1. Phạm Văn Đông - Trưởng Ban
2. Đặng Văn Bính
3. Đỗ Huyền Cư
4. Nguyễn Thị Hằng
5. Dư Đình Viên
Ban Trị sự và Tư liệu, Thư ký toà soạn
ThS. Nguyễn Thị Hằng

 

 

Thông tin chung

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Journal of Science and Technology) có mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-3585; Giấy phép hoạt động báo chí số 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009, Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 1362/GP-BTTTT ngày 31/07/2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí được thành lập theo Quyết định số 548/QĐ-BCT ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học, tối đa đến 0,5 điểm cho các bài báo thuộc các ngành, liên ngành: Cơ khí - Động lực, Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Điện - Điện tử - Tự động hóa và Kinh tế.

· Tôn chỉ, mục đích

Công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo của cán bộ, giảng viên, sinh viên ở trong và ngoài trường; Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

· Thể thức xuất bản

- Ngôn ngữ thể hiện:   Tiếng Việt và tiếng Anh

- Kỳ hạn xuất bản:      2 tháng/kỳ

- Khuôn khổ:               20,5cm x 28,5cm

- Số lượng:                   2.000 bản/kỳ

- Nơi in:                                    Hà Nội


 

Thể lệ viết và gửi bài

    Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng tải kết quả các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế-xã hội của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học ở trong và ngoài nước.

    Tạp chí xuất bản 02 tháng/kỳ và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí thuộc các liên ngành: Cơ khí-Động lực, Hóa học-Công nghệ Thực phẩm, Điện-Điện tử-Tự động hóa và ngành Kinh tế được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học.

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Bài nhận đăng là những bài báo khoa học chưa từng công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. 

2. Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (các từ ngữ thống nhất theo Từ điển bách khoa Việt Nam; các thuật ngữ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài phải viết kèm theo tiếng nước ngoài; chữ viết tắt phải có chú thích từ gốc).

3. Bài báo là kết quả của công trình, đề tài nghiên cứu có cơ quan quản lý phải được phép công bố của cơ quan quản lý đó.

4. Nội dung bài không dài quá 10 trang A4 (bao gồm cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo).

II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH BÀY

1. Hình thức

   · Font Times New Roman, bảng mã Unicode; Cỡ chữ 12.

   · Khổ giấy A4, căn lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, giãn cách dòng: Single.

   · Hình ảnh sử dụng trong bài phải rõ nét và ghi rõ nguồn trích dẫn (nếu có).

   · Các công thức toán học phải được gõ bằng phần mềm Mathtype hoặc Equation (không để dạng ảnh).

2. Trình tự nội dung (tuân thủ đúng quy định cấu trúc nội dung của một bài báo khoa học)

   · Tên bài báo, Tóm tắt, Từ khóa: Bắt buộc viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (nội dung phần Tóm tắt không quá 200 từ; Từ khóa không quá 06 từ).

   · Tên tác giả, đơn vị công tác, e-mail, số điện thoại (trường hợp đồng tác giả, ghi số điện thoại, e-mail của tác giả chính).

   · Giới thiệu.

   · Cơ sở lý luận.

   · Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu.

   · Kết quả và thảo luận.

   · Khuyến nghị/ Giải pháp (nếu có).

   · Kết luận.

   · Lời cảm ơn (nếu có).

   · Tài liệu tham khảo: Các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong nội dung bài báo phải liệt kê ở mục "Tài liệu tham khảo" và được đánh số theo thứ tự xuất hiện trong nội dung bài. Cách trình bày như sau:

      Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí khoa học:

       [STT]. Tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo. Tên tạp chí, tập/kỳ, từ trang-đến trang.

      Tài liệu tham khảo là sách:

       [STT]. Tác giả, năm xuất bản. Tên sách. Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

      Tài liệu tham khảo là báo cáo hội nghị khoa học:

       [STT]. Tác giả, năm xuất bản báo cáo. Tên báo cáo. Tên hội nghị, địa điểm, thời gian tổ chức. Nhà xuất bản,

       từ trang-đến trang.

      Tài liệu tham khảo là đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn:

       [STT]. Tác giả, năm thực hiện. Tên công trình. Loại công trình (đề tài/luận án/luận văn), tên đơn vị quản lý công trình.

      Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet:

       [STT]. Tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo. Truy cập ngày tháng năm. Đường dẫn đầy đủ địa chỉ URL của tài liệu.

III. GỬI BÀI

Bài gửi về Tạp chí gồm: 01 bản Word và 01 bản PDF theo địa chỉ hộp thư điện tử của Tạp chí: tapchikhcn@haui.edu.vnTạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009