S. 4 (2018)

Mục lục

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Ứng dụng phương pháp nội suy Cokriging để dự báo chỉ số chất lượng không khí cho nồng độ bụi TSP thành phố Đà Nẵng Tóm tắt PDF
NGUYỄN CÔNG NHỰT, LAI VĂN PHÚT, BÙI HÙNG VƯƠNG 1
Phát hiện nhanh streptomycin bằng DNA aptamer và hạt nano vàng Tóm tắt PDF
NGUYỄN LƯƠNG HIẾU HÒA, ÔNG BỈNH NGUYÊN, TRẦN LÊ PHƯƠNG DUY, HỒ TÁ GIÁP, LÊ PHƯƠNG UYÊN, NGUYỄN HOÀNG DŨNG 10
Khảo sát thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cao chiết Dây gắm (Gnetum montanum Markgr.) Tóm tắt PDF
ÔNG BÌNH NGUYÊN, ĐẶNG THỊ KIM QUYÊN, LÝ HẢI TRIỀU, BÙI THỊ PHƯƠNG QUỲNH, LÊ VĂN MINH 15
Tinh sạch protein Saccharomyces cerevisiae Crp1 tái tổ hợp Tóm tắt PDF
PHÙNG THỊ THU HƯỜNG, TRẦN HỒNG DIỄM 22
Nghiên cứu tổng hợp BiVO4 bằng tác nhân khử thiourea và ứng dụng cho phản ứng phân hủy methylene blue sử dụng ánh sáng nhìn thấy Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỮU VINH, CAO ĐẠI VỦ, NÔNG XUÂN LINH, NGUYỄN DUY TRINH 27
Ứng dụng vật liệu khung hữu cơ lưỡng kim loại Ni/Fe-MOF làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp pyridyl benzamides từ 2-aminopyridine và trans-beta-nitrostyrene Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ KIM OANH, NGUYỄN DUY TRINH 33
Nghiên cứu tổng hợp màng kháng khuẩn dựa trên chitosan và chiết xuất Trầu không ứng dụng trong bao gói và bảo quản thực phẩm Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THƯƠNG, HOÀNG NGỌC BÍCH 39
Tạo kháng thể IgG thỏ kháng IgG người Tóm tắt PDF
THÁI THỊ TUYẾT TRINH, TRẦN THỊ CẨM TÚ, LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN HỮU HÙNG 44
Đặc điểm sinh học của nấm thán thư Colletotrichum hại cây ớt tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
TRẦN DŨNG MINH, NGUYỄN THỊ NHÃ 50
Nghiên cứu qui trình sản xuất bột dinh dưỡng từ đậu nành nảy mầm Tóm tắt PDF
LÊ THỊ THÊM, TRẦN ĐÌNH MẠNH 57

KHOA HỌC SỨC KHỎE

Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây Xương rồng lê gai Opuntia ficus indica (L.) Mill Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN, BÙI TRANG VIỆT, TRẦN THANH HƯƠNG 63
Khảo sát độc tính cấp và thăm dò tác dụng đông máu của dịch chiết nước từ lá cây Lấu đỏ Psychotria rubra (Lour.) Poir, Rubiaceae Tóm tắt PDF
HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN, NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, NGUYỄN LÊ THANH TUYỀN 70
Ứng dụng chất chuẩn imperatorin để khảo sát hàm lượng imperatorin từ nguyên liệu Bạch chỉ ở thị trường TP.HCM Tóm tắt PDF
LÊ HẢI ĐƯỜNG, MAI THANH NHÀN 74
Định tính thành phần hóa học và xác định hoạt tính ức chế hắc tố của cây Mật gấu bắc (Mahonia nepalensis) Tóm tắt PDF
NGUYỄN LƯƠNG HIẾU HÒA, LÊ QUỲNH LOAN, LÊ VĂN MINH, NGUYỄN HOÀNG DŨNG 80
Thành phần hóa học phân đoạn ethylacetat từ lá Mạn kinh tử lá đơn (Vitex rotundifolia L.f., Verbenaceae) Tóm tắt PDF
BÙI HOÀNG MINH, TRẦN HÙNG, NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU 84
Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và tác dụng gây độc tế bào của cao chiết cồn và chloroform từ thân cây An xoa helicteres hirsuta Lour. sterculiaceae Tóm tắt PDF
PHAN THỊ THANH THỦY 90
Khảo sát độc tính cấp và tác động kháng viêm của dịch chiết nước cây Nở ngày đất (Gomphrena celosioides Mart., Amaranthaceae) Tóm tắt PDF
LÊ THỊ KIM ANH, TRẦN NGỌC TÍN, TRƯƠNG MỸ LINH, NGUYỄN THỊ TRÚC LINH, NGUYỄN HOÀNG MỸ AN, HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN, VÕ THỊ THU HÀ 93