Vietnam Social Sciences, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI XỨ NGHỆ

Vũ Thị Phương Lê

Tóm tắt


Bài viết bàn về tính cách của con người xứ Nghệ. Những tính cách từ lâu đã làm nên vẻ đẹp của con người xứ Nghệ là: chất lý tưởng trong tâm hồn, lý tưởng vươn tới đỉnh cao, vượt lên hoàn cảnh thực tại, tính cộng đồng cao, khí khái, trong sạch, coi trọng nền nếp gia phong, chắt chiu, cần kiệm, đoàn kết, biết chịu đựng gian khổ, không chịu nhục, biết tính toán lo xa, có bản lĩnh, tự hào dân tộc, tự hào quê hương... Nhưng người xứ Nghệ cũng cần khắc phục những nhược điểm như tính nóng nảy, cục cằn, tự mãn, hẹp hòi, bảo thủ, cục bộ địa phương. Những ưu điểm và nhược điểm nói trên tuy không phải là tính cách đặc thù của người xứ Nghệ nhưng được biểu hiện tương đối đậm nét ở nhiều người xứ này

Toàn văn: Không đề

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328