Vietnam Social Sciences, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (02/12/1953 – 02/12/2013)

Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt


Ngày 2 tháng 12 năm 2013 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (2/12/1953 - 2/12/2013). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam xin đăng toàn văn bài phát biểu này

Toàn văn: Không đề

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328