Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2011) Diễn đàn thương mại công nghệ toàn cầu Nam-Nam Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2013) Diễn đàn trên web ở châu Á về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới Toàn văn   PDF
Mạnh Tuấn
 
S. 3 (2014) Elsevier công bố Chương trình bổ sung tài liệu tham khảo được trích dẫn vào kho lưu trữ của Scopus Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2008) Gặp gỡ báo chí về Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Tây Nguyên 2008 Toàn văn   PDF
L H
 
S. 6 (2013) Gặp gỡ báo chí về Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2013 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2010) Gợi ý của Thư viện Scotland trong áp dụng công nghệ Web 2.0 vào hoạt động thông tin-thư viện Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2007) Giao lưu sinh viên ngành TT-TV trên địa bàn thủ đô Toàn văn   PDF
H H
 
S. 6 (2014) Giám sát chất lượng dữ liệu của cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế Tóm tắt   PDF
Phan Huy Quế
 
S. 3 (2014) Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ CDS/ISIS sang phần mềm nguồn mở GREENSTONE Toàn văn   PDF
Lê Ngọc Diệp
 
S. 4 (2015) Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm mã nguồn mở Greenstone sang phần mềm DSpace Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2017) Giải pháp khai thác nguồn tin luận văn thạc sỹ tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên Toàn văn   PDF
LÊ THỊ CHI, PHÙNG THỊ HỒNG DUNG
 
S. 3 (2016) Giải pháp nâng cao chất lượng học liệu các môn lý luận chính trị theo tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
 
S. 5 (2018) Giải pháp nâng cao chất lượng sinh viên được đào tạo từ ngành thông tin học Trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt   PDF
HUỲNH THỊ TRANG
 
S. 3 (2016) Giải pháp phần mềm KIPOS và việc ứng dụng trong quản lý thư viện Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2018) Giải pháp quản lý hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN - QA Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN HIỆP, TRẦN ĐÌNH ANH HUY, NGUYỄN DANH MINH TRÍ, NGUYỄN TẤN CÔNG
 
S. 3 (2015) Giải thích và hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc thiết lập tiêu đề cho bộ tiêu đề chủ đề tiếng Việt Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỒNG SINH
 
S. 2 (2015) Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2014 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 6 (2019) Giải thưởng Thư viện công cộng năm 2019 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2005) Giới thiệu các cơ quan TT-TL và Sản phẩm Tóm tắt   PDF
. Việt Anh
 
S. 1 (2012) Giới thiệu giải pháp phần mềm thư viện Primo Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2015) Giới thiệu giản lược về tìm tin trong Web of ScienceTM Core Collection Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2012) Giới thiệu hệ thống chỉ dẫn tham khảo OXFORD Toàn văn   PDF
Trần Mạnh Tuấn (translate)
 
S. 3 (2018) Giới thiệu Khung phân loại Thư viện Quốc hội Mỹ Toàn văn   PDF
NGÔ NGUYỄN CẢNH
 
S. 3 (2019) Giới thiệu mô hình cấp mã số DOI của Nhật Bản Tóm tắt   PDF
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG
 
S. 2 (2018) Giới thiệu mô hình nâng cao năng lực nghề nghiệp cho cán bộ thư viện đại học hiện nay Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
201 - 225 trong số 1131 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP