Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2011) Công bố khoa học của Việt Nam và một số nước Asean giai đoạn 2000-2009 qua chỉ dẫn trích dẫn khoa học Tóm tắt   PDF
Cao Minh Kiểm
 
S. 2 (2014) Công bố mười sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật 2013 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2019) Công bố quyết định và giao nhiệm vụ đào tạo các chương trình chất lượng cao ngành Báo chí, Khoa học Quản lý và Quản lý thông tin Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2014) Công bố Tiêu chuẩn Việt Nam: Hoạt động thư viện- Thuật ngữ và định nghĩa chung Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2019) Công nghệ Blockchain và tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực thông tin-thư viện Tóm tắt   PDF
CAO MINH KIỂM
 
S. 5 (2012) Công tác biên mục Việt Nam: hiện trạng và định hướng phát triển Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hải Yến
 
S. 5 (2016) Công tác chuẩn hóa hoạt động thông tin-thư viện tại Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ HÀ THANH
 
S. 3 (2005) Công tác tổ chức tập huấn và giảng dạy MARC 21 ở Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Xuân Bình, Nguyễn Thị Đào
 
S. 2 (2007) Công tác thông tin của Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Toàn văn   PDF
Hoàng Quốc Trị
 
S. 3+4 (2012) Cẩm nang OECD về nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo Toàn văn   PDF
Nguyễn Minh Ngọc
 
T. 3 (2004) Cẩm nang sử dụng các dịch vụ Internet Tóm tắt   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 4 (2019) Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - 60 năm xây dựng và trưởng thành Tóm tắt   PDF
TRẦN ĐẮC HIẾN, CAO MINH KIỂM
 
S. 4 (2014) Củng cố sự hợp tác với các nước sử dụng tiếng Nga Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2015) CERN và Elsevier công bố thỏa thuận về truy cập mở Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2018) Chính sách ứng dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin Toàn văn   PDF
VŨ HUY THÔNG
 
S. 6 (2013) Chính sách khoa học và công nghệ và việc vận dụng trong xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Malaysia Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Hoàng, Phan Huy Quế
 
S. 1 (2018) Chính thức khởi động “Hệ tri thức Việt số hóa” Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên
 
S. 3+4 (2012) Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ KH&CN về tăng cường công tác thống kê KH&CN Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2011) Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3+4 (2012) Chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Tào Hương Lan, Cao Minh Kiểm
 
S. 4 (2011) Chỉ tiêu thống kê về công bố khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Định
 
S. 2 (2015) Chỉ tiêu thống kê về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN THÀNH
 
S. 1 (2009) Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2008 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 6 (2019) Chợ công nghệ - thiết bị Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 3 (2004) Chợ Công nghệ thiết bị Hàn Quốc 2004 Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
101 - 125 trong số 1131 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP