Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2009) Đội ngũ cán bộ thư viện công cộng: thực trạng và giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Mai
 
S. 2 (2010) Điều lệ tổ chức và hoạt động Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 3 (2004) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia Tóm tắt   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 1 (2019) Điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
HỒ NGỌC LUẬT
 
S. 6 (2013) Điện toán đám mây trong thư viện- xu thế tất yếu của thư viện các trường đại học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hùng
 
S. 6 (2014) Đoàn Việt Nàm tham dự cuộc họp lần thứ 65 Ủy ban đại diện toàn quyền của Trung tâm Thông tin khoa học và kỹ thuật Quốc tế Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
1126 - 1131 trong số 1131 mục << < 41 42 43 44 45 46 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP