Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2018) Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện-thông tin Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN VIẾT
 
S. 4 (2016) Bước đầu đánh giá chất lượng thư viện đại học theo hướng thư viện đại học nghiên cứu của Trung tâm Thông tin-Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HOÀNG SƠN, LÊ BÁ LÂM, HOÀNG VĂN DƯỠNG, VŨ THỊ KIM ANH
 
S. 2 (2011) Cam không phải là quả duy nhất hay nguyên nhân các thư viện số chưa đáp ứng được hoàn toàn cho nghiên cứu điện tử Toàn văn   PDF
Dana McKay
 
S. 3 (2015) Canađa thông báo chính sách mới về truy cập mở dành cho nghiên cứu Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2017) CARL đưa ra lộ trình về thông tin học thuật bền vững Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2015) Các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học Việt Nam Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 6 (2016) Các giải pháp thích ứng của thư viện chuyên ngành giáo dục trong thời đại công nghệ số Tóm tắt   PDF
VƯƠNG THANH HƯƠNG
 
S. 1 (2017) Các kỹ năng cần có của cán bộ trong môi trường quản lý thông tin Toàn văn   PDF
LÂM THỊ HƯƠNG DUYÊN
 
S. 1 (2018) Các khái niệm và cách đo lường tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt   PDF
HỒ NGỌC LUẬT
 
S. 5 (2016) Các khối tạo dựng cơ bản: Đặt nền tảng cho chương trình quản lý dữ liệu nghiên cứu Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2007) Các loại hình dịch vụ thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Toàn văn   PDF
Đỗ Tường Vân
 
S. 1 (2019) Các nội dung nghiên cứu về học thuật số Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỒNG SINH, NGÔ THỊ HUYỀN
 
S. 1 (2007) Các quan điểm marketing và vấn đề áp dụng trong hoạt động thông tin-thư viện Tóm tắt   PDF
Trần Mạnh Tuấn
 
S. 4 (2013) Các sản phẩm dạng thư mục và ý nghĩa của chúng Tóm tắt   PDF
Vũ Duy Hiệp
 
S. 2 (2008) Các thư viện số đa văn hoá và toàn cầu hoá Tóm tắt   PDF
Clara M. Chu
 
S. 4 (2014) Các thư viện thuộc Crưm sẽ được đưa vào hệ thống thư viện điện tử quốc gia của Nga Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
T. 2 (2005) Các tiêu chí đánh giá và lựa chọn phần mềm cho thư viện điện tử ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bá Hưng Tạ, Điến Nguyễn, Thắng Nguyễn
 
S. 2 (2009) Các xu hướng phát triển hiện đại của tin học Tóm tắt   PDF
Kolin K.
 
S. 6 (2017) Các yếu tố nguồn lực đảm bảo việc triển khai thư viện số tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Tư liệu Khoa giáo Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy Toàn văn   PDF
PHẠM THÀNH TRUNG
 
S. 4 (2018) Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG MINH HÒA
 
S. 3 (2006) Cách nhìn hệ thống trong quản lý các nguồn tài liệu khoa học nội sinh ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Hùng
 
S. 1 (2010) Cái mới về tiêu chuẩn hóa trong ngành thông tin-thư viện Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Sơn
 
S. 1 (2016) Cán bộ thư viện đại học trong quản lý hệ thống thông tin số hỗ trợ hành vi thông tin của người dùng tin Tóm tắt   PDF
BÙI HÀ PHƯƠNG
 
S. 6 (2016) Cán bộ xử lý thông tin: những yêu cầu cần thiết trong thời đại mới Toàn văn   PDF
TRẦN MINH NHỚ
 
S. 2 (2013) Có nên bỏ lỡ cơ hội hội nhập? Toàn văn   PDF
Nguyễn Hoàng Sơn
 
76 - 100 trong số 1131 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP