Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 3 (2004) Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành thông tin học và quản trị thông tin Toàn văn   PDF
Tổng Biên Tập
 
S. 5 (2012) Bảo vệ luận án tiến sỹ "Nghiên cứu hoàn thiện việc chuẩn hóa trong xử lý tài liệu tại các thư viện Việt Nam" Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2006) Bảo vệ luận án tiến sỹ về lịch sử thư viện Mỹ Toàn văn   PDF
V A
 
T. 1 (2005) Bảo vệ luận văn cao học về thông tin tại Viện Chiến lược và Chính sách KHCN Toàn văn
Tổng Biên Tập
 
S. 4 (2005) Bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học ngành Thư viện học Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2007) Bảo vệ luận văn thạc sỹ khoa học thư viện Toàn văn   PDF
V A
 
S. 2 (2012) Bảo vệ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin-thư viện và thống kê KH&CN Việt Nam đến năm 2020” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2013) Bảo vệ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2014) Bảo vệ đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường dịch vụ thông tin trực tuyến tại Thư viện KH&CN quốc gia phục vụ nghiên cứu và đào tạo” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 5 (2012) Bảo vệ đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác biên mục hiện đại theo nguyên tắc biên mục quốc tế” Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2007) Bảo vệ đề tài khoa học cấp Bộ về xây dựng chuẩn TTTL Toàn văn   PDF
N H H
 
S. 2 (2007) Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về tổ chức và hoạt động Thư Viện ở Việt Nam Toàn văn   PDF
Q C
 
S. 2 (2010) Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khai trương thư viện điện tử Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2016) Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, thư viện, thống kê KH&CN tại Lào Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 3 (2019) Bồi dưỡng viên chức ngành thông tin-thư viện theo vị trí việc làm trong kỷ nguyên số Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG
 
S. 3 (2013) Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 6 (2015) Bổ sung vốn tài liệu cho thư viện: Nguồn tài liệu in hay điện tử Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2013) Bộ Khoa học và Công nghệ gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2014) Bộ Khoa học và Công nghệ gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2012) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 2 (2011) Biên mục trên xuất bản phẩm (CIP) Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 1 (2014) Biên soạn bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
S. 4 (2010) Biện pháp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Dương Thúy Ngà
 
S. 4 (2011) Biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong thư viện điện tử, thư viện số ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bùi Loan Thùy, Bùi Thu Hằng
 
S. 4 (2009) BitDefender về xu thế phát triển vượt trội của Trojans và các nguy cơ trong năm 2009 Toàn văn   PDF
Ban biên tập
 
51 - 75 trong số 1131 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP