Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

L

L, . T, VJOL
L, . P, VJOL
L, Nt T, VJOL
L, P, Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia
L, P
L, T T
L, T
L, T, VJOL
L, T T, VJOL
LÊ HOÀI PHƯƠNG, NGUYỄN
LÊ PHƯƠNG HOÀI, NGUYỄN
LH, TĐ -
Lim, Ee-Peng
Liu, Wei
LOAN THÙY, BÙI
Loan Thùy, Bùi
Loan Thùy, Bùi
Lubis Ibrahim, Nelman

1 - 18 trong số 18 mục    

Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP