Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

N

Ngà, Vũ Dương Thúy, VJOL
Ngà, Vũ Dương Thúy, Trung tâm Thông tin KH&CN QG
NGỌC DIỆP, LÊ
NGỌC LUẬT, HỒ
NGỌC NAM, NGUỸEN
NGỌC TRÂN, NGUYỄN
NGỌC ĐÔNG, PHAN
Ngọc Diệp, Lê
NGUYỄN CẢNH, NGÔ
Nguyễn, Hữu Hùng, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn, Thắng, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn, Thế Dũng, Trường Đại học Văn hoá Thành phố TP. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn, Thị Hạnh, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn, Tiến Đức, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn, Điến, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam
Như, Kiều Gia
Như, Kiều Gia, VJOL
Như Thơ, Đỗ

O

Olstad, Bjorn, Đại học KHCN, Trondheim, Na Uy

P

Phúc, Nguyễn Công
PHƯƠNG DUY, NGUYỄN

Q

Qiang, Zhu, Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation, Issue no.2, 2005
QUANG HIẾU, ĐOÀN
QUANG QUYỀN, PHẠM
Quang Quyền, Phạm

201 - 225 trong số 439 mục    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP