Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

Đ

Đào, Nguyễn Thị, Trung tâm Thông tin KH&CN QG
Đào, Nguyễn Thị, Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia
Đình Việt Hải, Lê
ĐẠI LƯỢNG, TRƯƠNG
Đại Lượng, Trương
Đạt, Huỳnh Mẫn, Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Đạt, Huỳnh Mẫn, VJOL
ĐẮC HIẾN, TRẦN
Đức, Nguyễn Tiến, Trung tâm Thông tin KH&CN QG
Đức, Nguyễn Tiến, VJOL
Đức, Nguyễn Tiến, NACESTI
Đức Toàn, Nguyễn
Đức Trung, Trần
Điến, Nguyễn Văn, Trung tâm Thông tin KH&CN QG

426 - 439 trong số 439 mục    << < 13 14 15 16 17 18 

Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP