Chi tiết về Tác giả

Anh, Việt Trung tâm Thông tin KH&CN QG

 • S. 2 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Nghiệm thu giáo trình Marketing trong hoạt động TT-TV
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân khoa học ngành quản trị thông tin
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Ngày Sách và Bản quyền thế giới tại Thư viện Quốc gia
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP