Chi tiết về Tác giả

., Q C VJOL

  • S. 3 (2005) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Lễ trao bằng tốt nghiệp chuyên ngành TT-TV Trường Đại học KHXH&NV
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP