Chi tiết về Tác giả

A, Đ

 • S. 3 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội thảo "Xã hội thông tin và tình báo cạnh tranh"
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội nghị giới thiệu Techmart An Giang 2006
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội thảo tập huấn “Biên tập tạp chí khoa học trực tuyến”
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Lớp học “Phần mềm mã nguồn mở PMB tiếng Việt”
  Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP