S. 4 (2011)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Chỉ tiêu thống kê về công bố khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
Lê Xuân Định 1
Biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong thư viện điện tử, thư viện số ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy, Bùi Thu Hằng 8
Tác động của quy luật kinh tế đến hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
Vũ Văn Nhật 19
Thư viện Việt Nam trước ngưỡng cửa nền kinh tế tri thức, hội nhập và phát triển Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Giới 24

NHÌN RA THẾ GIỚI

Quan hệ giữa các chú thích do sinh viên ghi vào sách giáo khoa số hóa và điểm số họ đạt được trong học trình PDF
Akihiro Motoki, Tomoko Harada, Takashi Nagatsuka 28

GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV

Chuyên ngành thông tin-thư viện với sự nghiệp 40 năm đào tạo của trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội PDF
Lê Ngọc Diệp 38

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị “Thư viện các Bộ, ngành lần thứ I” PDF
  40
“Thông tin và Tư liệu” được công nhận là tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi PDF
  40
Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên 2011 PDF
  42
Hội thảo “Cơ hội truy cập và xuất bản tạp chí KH&CN SpringerLink” PDF
  43
Khoá đào tạo “Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu và nghiệp vụ xử lý thông tin nghiên cứu và phát triển” PDF
  44
Tập huấn “Điều tra nghiên cứu và phát triển theo phương pháp luận của OECD” PDF
  44


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP