S. 2 (2011)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Thư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Sơn 2-20
Vấn đề cốt lõi của sự phát triển thư viện số ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Ban biên tập 21-23
Số hóa với hệ thống Kirtas Tóm tắt PDF
Đỗ Như Thơ, Trần Đức Trung 24-27

NHÌN RA THẾ GIỚI

Cam không phải là quả duy nhất hay nguyên nhân các thư viện số chưa đáp ứng được hoàn toàn cho nghiên cứu điện tử PDF
Dana McKay 28-37

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản PDF
  38
Phải chăng Hoa Kỳ đã chậm chân trong việc số hóa di sản văn hóa quốc gia? PDF
  38
Google Books (Google Book Search và Google Print) PDF
  39
Ủy ban châu Âu thách thức Google Books PDF
  40
Sách điện tử Google mở cửa cho kinh doanh PDF
  40
Đại hội Hội Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ III PDF
  41
Hội thảo “Phương thức hợp tác để thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ” PDF
  42
Biên mục trên xuất bản phẩm (CIP) PDF
  43
Mô tả và truy cập tài nguyên thông tin (RDA) và khả năng áp dụng PDF
  43
Hội nghị cộng tác viên và trao giải bài viết hay của Tạp chí “Thư viện Việt Nam” PDF
  44
Lớp tập huấn sử dụng AACR2 tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên PDF
  45
Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Thông tin-Thư viện lần thứ XV PDF
  46
Analytica Vietnam 2011 PDF
  47


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP