S. 1 (2011)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Công bố khoa học của Việt Nam và một số nước Asean giai đoạn 2000-2009 qua chỉ dẫn trích dẫn khoa học Tóm tắt PDF
Cao Minh Kiểm 2-13
Nguyễn Thu Thảo. Tính hội nhập trong một số từ ngữ quan trọng ngành thông tin-thư viện qua Google Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Thảo 14-18
Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong các thư viện khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Trần Mạnh Tuấn 19-26
Về quản lý tri thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Viêm 27-30

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nền công nghiệp thông tin PDF
Lê Anh Tuấn 31-34

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Họp Hội đồng biên tập Tạp chí Thông tin và Tư liệu PDF
  35
Hội thảo “Tổ chức và hoạt động của cơ quan thông tin KH&CN địa phương” PDF
  36
Hội nghị giới thiệu Analytica Vietnam 2011 PDF
  37
Chợ Công nghệ và Thiết bị Thủ đô 2010 PDF
  38
Diễn đàn thương mại công nghệ toàn cầu Nam-Nam PDF
  40
Hội thảo “Tăng cường các sản phẩm , dịch vụ TT-TV phục vụ phát triển và hội nhập” PDF
  42
Đề án “Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT” PDF
  43
An toàn thông tin của các trang web đuôi .vn PDF
  43
Nghị định số 96/2010/NĐ-CP mới được ban hành PDF
  45
Lớp tập huấn “Nghiệp vụ truyền thông về KH&CN” PDF
  46
Lớp học “Quy tắc biên mục Anh-Mỹ AACR2 và mô tả và truy cập nguồn tin RDA” PDF
  47


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP