S. 4 (2010)

Mục lục

Tổng mục lục Tạp chí Thông tin và Tư liệu năm 2010 PDF
Ban biên tập 46-47

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện trong thư viện trường đại học Tóm tắt PDF
Bạch Thị Thu Nhi 1-7
Tiếp cận hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực thông tin và tư liệu(*) theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Tóm tắt PDF
Phan Huy Quế 8-16
Biện pháp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Dương Thúy Ngà 17-25
Khái quát về Kinh tế học thông tin khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
Vũ Văn Nhật 26-29

NHÌN RA THẾ GIỚI

Tiến tới các dịch vụ thư viện số thông minh và tùy biến PDF
Md Maruf Hasan, Ekawit Nantajeewarawat 30-35

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo “Kết nối thư viện 2010” PDF
 
Chợ Công nghệ và Thiết bị Vùng Đồng bằng sông Hồng 2010 PDF
 
Hội nghị toàn quốc Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam VinaREN lần thứ 5 PDF
 
Hội nghị lần thứ 30 Mạng tiên tiến châu Á-Thái Bình Dương PDF
 
Hội nghị IFLA 2010 PDF
 
Hội nghị thư viện số châu Á 2010 PDF
 
Lớp học “Tổ chức các dịch vụ thư viện” PDF
 
“Thư viện xách tay”- nét mới của văn hóa đọc PDF
 
Hệ thống đào tạo trực tuyến PDF
 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP