S. 3 (2010)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Tác động của công nghệ Web đến hoạt động thông tin-thư viện trường đại học Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thu Hương 2-30
Ứng dụng công nghệ Web 2.0- hướng đi đúng cho các thư viện Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Toàn 31-34

NHÌN RA THẾ GIỚI

Tiến tới các dịch vụ thư viện số thông minh và tùy biến PDF
Md Maruf Hasan, Ekawit Nantajeewarawat 35-41

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Gợi ý của Thư viện Scotland trong áp dụng công nghệ Web 2.0 vào hoạt động thông tin-thư viện PDF
 
Thói quen sử dụng Internet của người Việt Nam PDF
 
¼ dân số Việt Nam sử dụng Internet PDF
 
Mạng Internet được sử dụng thế nào? PDF
 
Quảng cáo online và người dùng Internet Việt Nam PDF
 
Dân số thế giới và việc sử dụng Internet PDF
 
Số người sử dụng Internet theo các khu vực trên toàn thế giới năm 2009 PDF
 
Tỷ lệ người sử dụng Internet tính theo các khu vực trên thế giới năm 2009 PDF
 
Tỷ lệ người sử dụng Internet của các khu vực so với tổng dân số toàn thế giới năm 2009 PDF
 
Hội thảo “Khoa học - Công nghệ và Hệ thống đổi mới quốc gia” PDF
 
Hội nghị "Giới thiệu chợ Công nghệ và thiết bị vùng Đồng bằng Sông Hồng (Techmart Quảng Ninh 2010)" PDF
 
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia PDF
 
Lớp học “Thông tin, thư viện, thống kê KH&CN” PDF
 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP