S. 1 (2009)

Mục lục

Đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á- CONSAL lần thứ XIV (Hà Nội, 20-23/4/2009) PDF
Ban biên tập

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Kinh tế trong hoạt động thông tin Tóm tắt PDF
I. Rodionov, lê Trọng Hiển 2-9
Chuyển ngữ truy vấn trong truy xuất thông tin xuyên ngôn ngữ Tóm tắt PDF
Nguyễn Chánh Thành, Nguyễn Văn Hiếu, Phan Thị Tươi 10-20
Đội ngũ cán bộ thư viện công cộng: thực trạng và giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Mai 21-24
Một số vấn đề về áp dụng AACR2 trong biên mục mô tả tại các thư viện Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hành 25-30

NHÌN RA THẾ GIỚI

Phương pháp tìm tin không phải lập câu hỏi mà dựa vào thứ tự các yếu tố nội dung, dùng cho các kho lưu trữ tin tức đa phương tiện Tóm tắt PDF
Daisuke Kitayama, Kazutoshi Sumiya 31-35

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo “Nâng cao chất lượng Tạp chí Thông tin và Tư liệu” PDF
 
Chợ Công nghệ và Thiết bị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2008 PDF
 
Hội nghị khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XX (26/11/2008) PDF
 
Hội thảo “Dịch vụ thông tin KH&CN phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa” PDF
 
AUNILO tổ chức hội nghị lần thứ 5 PDF
 
Kỳ họp thứ 4 “Mạng thông tin châu Á-Thái Bình Dương” PDF
 
Hội thảo chương trình hợp tác thông tin khoa học và công nghệ (CO-EXIST-SEA) lần thứ X PDF
 
Hội nghị Quốc tế Thư viện số châu Á lần thứ XI (ICADL 2008) PDF
 
Hội thảo “Ứng dụng trắc lượng thư mục trong đánh giá hoạt động khoa học của đất nước” PDF
 
Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) trong hội thảo quốc tế về nội soi điều trị PDF
 


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP