S. 4 (2008)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Thị trường dịch vụ và sản phẩm thông tin dưới góc độ tổ chức hoạt động thông tin Tóm tắt PDF
I Rodionov, Lê Trọng Hiển 1-9
Phát triển nguồn học liệu tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Chương, Trần Mạnh Tuấn 10-13
Thư viện đại học phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng các yêu cầu của học chế tín chỉ Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 14-17
Tình hình an ninh thông tin ở Việt Nam và sự tiếp cận ISO/IEC 27001 - Hệ thống Quản lý an ninh thông tin (ISMS) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Đức 22-23
An ninh thông tin - vấn đề thời sự của xã hội thông tin Tóm tắt PDF
Lê Trọng Hiển 24-25

NHÌN RA THẾ GIỚI

Tính mở, quốc tế và toàn diện của các công cụ lưu trữ phù hợp với web Tóm tắt PDF
Vũ Văn Sơn 26-27
Văn hoá thông tin trong trường đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Kiều 28-33
Dự án số hoá sách cổ của Thư viện Quốc gia Anh Tóm tắt PDF
B B T 34

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chợ Công nghệ và Thiết bị Hữu nghị Việt-Trung 2008 Tóm tắt PDF
  35-36
Chợ Công nghệ và Thiết bị Thủ đô 2008 PDF
  37-38
Đại hội IFLA 2008 PDF
  38
Tuyên bố Rio về tương lai phần mềm ISIS PDF
  39-40
Hội thảo “Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả và tác động của thư viện đối với xã hội” PDF
  41-42
Lớp học “Hướng dẫn đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN” PDF
  43
Ban hành một số bảng phân loại thống kê KH&CN PDF
  44
Việt Nam phát hiện "lỗ hổng" Google PDF
  44
Thêm kinh phí cho hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ PDF
  45


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP