S. 3 (2019)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Ứng dụng dữ liệu lớn trong cơ quan thông tin-thư viện Tóm tắt PDF
NGÔ THANH THẢO 3
Bồi dưỡng viên chức ngành thông tin-thư viện theo vị trí việc làm trong kỷ nguyên số Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG 8
Đặc điểm tính cách và hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên Tóm tắt PDF
BÙI HÀ PHƯƠNG 14
Ứng dụng truyền thông xã hội trong hoạt động tiếp thị Tóm tắt PDF
DƯƠNG THỊ PHƯƠNG CHI 21

NHÌN RA THẾ GIỚI

Giới thiệu mô hình cấp mã số DOI của Nhật Bản Tóm tắt PDF
  26

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Nghiên cứu xây dựng thư viện điện tử dùng chung giữa Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ với các thư viện trường đại học, cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH, VÕ THỊ BẠCH TRÚC 35

GIỚI THIỆU CƠ QUAN TT-TV

Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin-Thư viện trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Tóm tắt PDF
VÕ HOÀNG LAN 41

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TT-TV

Ngành Quản lý thông tin - Chuyên gia thông tin trong kỷ nguyên số Tóm tắt PDF
ĐỖ VĂN HÙNG 46

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo kết nối các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ quốc tế phục vụ thương mại hóa kết quả nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệp PDF
  48
Công bố quyết định và giao nhiệm vụ đào tạo các chương trình chất lượng cao ngành Báo chí, Khoa học Quản lý và Quản lý thông tin PDF
  50
Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019” PDF
  51
Ngày hội Sách 2019 PDF
  52


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP