S. 9 (2009)

Mục lục

Bia

Sử dụng phương pháp phóng chiếu trong nghiên cứu động cơ thành đạt của con người: một số điểm cần lưu ý Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hương 1-6
ứng xử của nàng dâu với mẹ chồng Tóm tắt
Lê Thị Bừng 7-12
Động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của trí thức hiện nay Tóm tắt PDF
Lã Thu Thủy 13-19
Nhu cầu văn hóa tinh thần của bộ đội ra đa ở các sư đoàn phòng không hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuân 20-28
Tính tích cực của giảng viên trong việc chuẩn bị lên lớp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tình 29-34
Nhu cầu làm thêm của sinh viên trường đại học ngoại ngữ -Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Long 35-40
Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự tương tác giữa cha mẹ và con cái Tóm tắt PDF
Lê Minh Nguyệt 41-46
Những giải pháp tâm lý – xã hội nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của học viên đào tạo giáo viên ở Học viện Chính trị Tóm tắt PDF
Phạm Đình Duyên 47-55
Stress của vận động viên bắn súng thể thao Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Hương 56-63


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP