Liên hệ tạp chí

Đầu mối

PGS. TS. Vũ Dũng
Tổng biên tập
Kim Mã Thượng
Cống Vị
Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam
Email: authorinquiry@inasp.info

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.infoTạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP