Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) TỔNG HỢP PHÂN TỬ cDNA GẦN CHẤT NHUỘM MÀU HUỲNH QUANG CYANINE CHO THÍ NGHIỆM MICROARRAY TỪ tRNA CỦA TẾ BÀO LU-1 DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT CHẤT 2B2D Toàn văn   PDF
Đỗ Thị Thảo, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Trang, Chi Ying Huang
 
T. 9, S. 4 (2011): Tập 9, Số 4 (2011) TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ CÁC HỢP CHẤT TRAO ĐỔI THỨ CẤP CỦA CÂY GỪA FICUS MICROCARPA Toàn văn   PDF
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Xuân Nhiệm, Trương Nam Hải
 
T. 6, S. 3 (2008) Tổng hợp và biểu hiện gen mã hoá enterocin vòng AS-48 của vi khuẩn Enterococcus faecalis trong tế bào Escherichia coli Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Tân
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) THỬ NGHIỆM THU NHẬN TẾ BÀO GỐC TỪ MÔ NHUNG HƯƠU SAO (CERVUS NIPPON) Toàn văn   PDF
Nguyễn Ngọc Như Băng, Nguyễn Tiến Bằng, Lê Thanh Hưng, Trần Hoàng Dũng
 
T. 9, S. 3 (2011): Tập 9, Số 3 (2011) THE ROLE OF TOLL-LIKE RECEPTOR (TLR) 2 IN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS H37RV-INDUCED GENERATION OF INTRACELLULAR REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS) IS DEPENDENT Toàn văn   PDF
Trinh Tat Cuong, Phan Tuan Nghia, Nguyen Quang Huy, Vu Tien Chinh, Luong Hoang Viet
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) THIẾT KẾ CÁC VECTOR BIỂU HIỆN MANG cDNA MÃ HÓA YẾU TỐ ĐÔNG MÁU NGƯỜI IX (F9) Toàn văn   PDF
Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Văn Phòng, Nông Văn Hải
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) THIẾT KẾ VECTOR TRUNG GIAN BUCULOVIRUS MANG HỘP GEN HEMAGGLUTININ (HA) ĐỂ TẠO VIRUS-LIKE PARTICLE CỦA VIRUS CÚM A/H5N1 SẢN XUẤT VACCINE Toàn văn   PDF
Lê Phương Hằng, Nguyễn Thị Phương, Đinh Duy Kháng, Đồng Văn Quyền
 
T. 7, S. 4 (2009) Thiết kế vector biểu hiện gen độc tố miễn dịch Anti-her2-melittin (Hermel) trong E. Coli Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Dịu, Lã Thị Huyền
 
T. 6, S. 2 (2008) Thu nhận và bảo quản tế bào thận phôi gà Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lương
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) TINH CHẾ PEROXIDASE TỪ CỦ CẢI TRẮNG RAPHANUS SATIVUS VAR HORTENSIS VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÉT NGHIỆM ETHANOL Toàn văn   PDF
Nguyễn Thanh Thủy, Dương Anh Tuấn, Vũ Nguyên Thành
 
T. 5, S. 4 (2007) Tinh chế và mô tả sơ bộ đặc tính của những lectin từ ba dòng màu của tảo đỏ Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex silva Tóm tắt   PDF
Lê Đình Hùng
 
T. 9, S. 3 (2011): Tập 9, Số 3 (2011) TINH SẠCH PROTEIN CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM TỪ CHỦNG BACILLUS SUBTILIS XL62 Toàn văn   PDF
Đỗ Thị Quyên, Lê Đình Quyền, Quyền Đình Thi, Nguyễn Ngọc Dũng
 
T. 5, S. 1 (2007) Tinh sạch sơ bộ và đánh giá tính chất hoá lý của cellulase từ chủng Penicillium sp. DTQ - HK1 Tóm tắt   PDF
Trịnh Đình Khá, Nguyễn Sỹ Lê Thanh
 
T. 5, S. 3 (2007) Tinh sạch và khảo sát đặc điểm của các serine protease từ trùn quế (Perionyx excavatus) Tóm tắt   PDF
Phan Thị Bích Trâm
 
T. 6, S. 3 (2008) Tinh sạch và nghiên cứu một số đặc điểm của xylanase từ chủng Aspergillus niger ĐB 106 Tóm tắt   PDF
Trần Hữu Phong
 
T. 5, S. 3 (2007) Tinh sạch và xác định tính chất của phytase tái tổ hợp Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Ngọc Huyền
 
T. 6, S. 2 (2008) Trình tự cytochrome B của sao la (Pseudoryx nghetinhensis) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tâm
 
T. 5, S. 3 (2007) Tuyển chọn và nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên khả năng sinh tổng hợp cellulase của chủng Penicillium sp. DTQ-HK1 Tóm tắt   PDF
Trịnh Đình Khá, Quyền đình Thi
 
T. 5, S. 4 (2007) Vai trò của công nghệ sinh học trong kiểm soát dị ứng thực phẩm Tóm tắt   PDF
Lê Quỳnh Liên, Lê Trần Bình
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) XÁC ĐỊNH BỌ PHẤN BEMISIA TABACI (GENNADIUS) BIOTYPE B (HEMIPTERA ALEYRODIDAE) TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG Ở VÙNG HÀ NỘI Toàn văn   PDF
Đàm Ngọc Hân, Nguyễn Huy Hoàng
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) XÁC ĐỊNH GEN tfdA Ở MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN SỬ DỤNG 2,4-D PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ CHỨA DIOXIN TẠI ĐÀ NẴNG Toàn văn   PDF
Nguyễn Bá Hữu, Đặng Thị Cẩm Hà, Dietmar H Pieper
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÔNG LẠNH THỦ CÔNG TINH TRÙNG NGƯỜI TRONG CRYOTUBE, SO SÁNH VỚI ĐÔNG LẠNH BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG Toàn văn   PDF
Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Thị Mai, Hồ Mạnh Tường, Hoàng Nghĩa Sơn
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM BỘ KIT TRIPLEX-PCR PHÂN BIỆT BA LOÀI SÁN DÂY (TAENIA ASIATICA; T. SAGINATA VÀ T. SOLIUM) TẠI VIỆT NAM Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Khuê, Hoàng Thị Minh Châu, Lê Thanh Hòa, Nguyễn Văn Đề
 
T. 7, S. 4 (2009) Xác định các chỉ thị AFLP đặc trưng cho bảy dòng cá rô phi nuôi ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Thị Bích Hồng
 
T. 6, S. 2 (2008) Xác định các đoạn gen mã hoá enzyme chuyển hoá chất diệt cỏ từ ba chủng vi khuẩn phân huỷ dibenzofuran Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Hữu, Đàm Thuý Hằng, Đặng Thị Cẩm Hà
 
201 - 225 trong số 244 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989