Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THẺ XÉT NGHIỆM ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO TẠI GIƯỜNG BỆNH Toàn văn   PDF
Thẩm Thị Thu Nga, Nguyễn Văn Cường
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN MÃ HÓA GIBBERELLIN 20-OXIDASE VÀO CÂY XOAN TA (MELIA AZEDARACH L.) BẰNG AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Toàn văn   PDF
Đỗ Xuân Đồng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà, Bùi Văn Thắng, Hồ Văn Giảng
 
T. 9, S. 3 (2011): Tập 9, Số 3 (2011) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ TẠO CỦ SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) IN VITRO VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SAPONIN TRONG CÂY TẠO TỪ CỦ TRỒNG THỬ NGHIỆM Ở NÚI NGỌC LINH Toàn văn   PDF
Dương Tấn Nhựt, Trần Công Luận
 
T. 9, S. 4 (2011): Tập 9, Số 4 (2011) NGHIÊN CỨU TẠO HẠT NHÂN TẠO CỦA CÂY ĐỊA LAN (CYMBIDIUM MADRIT "FOREST KING") PHỤC VỤ CÔNG TÁC NHÂN GIỐNG VÀ BẢO QUẢN Toàn văn   PDF
Trần Thị Ngọc Lan, Dương Tấn Nhựt, Hoàng Xuân Chiến
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG THỂ ĐA ĐỒNG KHÁNG PROTEIN VỎ VP28 CỦA VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) Toàn văn   PDF
Hà Thị Thu, Đinh Duy Kháng, Đinh Thương Vân
 
T. 9, S. 4 (2011): Tập 9, Số 4 (2011) NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ NẤM ĐẠO ÔN HẠI LÚA (PYRICULARIA ORYZAE) Ở THỪA THIÊN - HUẾ Toàn văn   PDF
Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Thu Hà
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CÁC DÒNG LÚA CHUYỂN GEN SIÊU BIỂU HIỆN VÀ BẤT HOẠT YẾU TỐ PHIÊN MÃ OsMADS26 Toàn văn   PDF
Khổng Ngân Giang, Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Thành Đức, Hà Thị Thúy, Đỗ Năng Vịnh, Pascal Gantet
 
T. 7, S. 4 (2009) Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt chất SBVN đến hoạt động của gen OCT4 bằng kỹ thuật Real-time PCR Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thảo
 
T. 6, S. 3 (2008) Nghiên cứu biểu hiện cố định nấm men Saccharomyces cerevisiae N28 bằng chất mang cellulose vi khuẩn và bước đầu ứng dụng trong lên men rượu vang Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thuý Hương
 
T. 5, S. 4 (2007) Nghiên cứu chế tạo bộ kit phát hiện virus SV40 bằng phương pháp PCR lồng (nested PCR) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Sinh
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Nghiên cứu chuyển gen nguyên cây ở ngô Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Trình
 
T. 6, S. 2 (2008) Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây xoan ta (Melia azedarach L.) thông qua phôi soma từ thân mầm phục vụ chuyển gen Tóm tắt   PDF
Đỗ Xuân Đồng
 
T. 5, S. 1 (2007) Nghiên cứu khả năng làm sạch toluene từ không khí trong phòng bằng tổ hợp thực vật và vi khuẩn Pseudomonas putida TVA8 Tóm tắt   PDF
Phạm Tuấn Anh, Willy Vertraete
 
T. 7, S. 4 (2009) Nghiên cứu khả năng phát sinh mô sẹo phôi hoá và mức độ tái sinh cây hoàn chỉnh từ phôi non của một số dòng ngô Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đồng
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Nghiên cứu khả năng phân huỷ sinh học hydrocacbon thơm đa vòng của một số chủng vi khuẩn phân lập từ Bioreactor xử lý chất nhiễm độc hoá học Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Bảo
 
T. 6, S. 3 (2008) Nghiên cứu kiểu nhân của nhông cát Leiolepis reevesii Reevesii (Gray, 1831) ở Thừa Thiên Huế Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Dung, Trần Văn Thiện, Nguyễn Thị Mai Dung
 
T. 6, S. 3 (2008) Nghiên cứu một số đặc điểm phân loại chủng kỵ khí không bắt buộc BDNS3 phân lập từ đất nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng Tóm tắt   PDF
Nghiêm Ngọc Minh
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen đặc hiệu từ bèo tấm Spirodela Polyrrhiza DB2 Tóm tắt   PDF
Trần Thị Phương Liên, Hà Hồng Hạnh
 
T. 5, S. 2 (2007) Nghiên cứu quy trình tái sinh và hệ thống chuyển gen cà chua (Lycopersicon esculentum Mill.) của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đỗ Xuân Đồng
 
T. 6, S. 2 (2008) Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học nitrobact ứng dụng trong xử lý nước nuôi tôm tại Thừa Thiên Huế Tóm tắt   PDF
Lại Thuý Hiền
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Nghiên cứu sản xuất Streptokinase tái tổ hợp: Hiện trạng và triển vọng Tóm tắt   PDF
Quyền Đình Thi
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn quang hợp làm tía thức tươi sống trong sản xuất giống hải sản Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Tố Uyên, Hoàng Thị Yến, Nông Văn Hải
 
T. 5, S. 2 (2007) Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu nành bằng chỉ thị phân tử RAPD và SSR Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lang
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Nghiên cứu tái sinh cây thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. & De vries) thông qua phôi hạt chín Tóm tắt   PDF
Đỗ Tiến Phát, Đinh Thị Phòng, Nguyễn Văn Phượng
 
T. 5, S. 3 (2007) Nghiên cứu tạo hạt latex gắn HbcAg để phát hiện kháng thể HbcAg trong huyết thanh bệnh nhân viêm gan B Tóm tắt   PDF
Chu Hoàng Hà
 
76 - 100 trong số 244 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989