Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) ENVIRONMENTAL ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS: TOXICOLOGICAL RISK ASSESSMENT BY IN VIVO AND IN VITRO MODELS Toàn văn   PDF
Vo Thi Bich Thuy, Nguyen Dang Ton, Nong Van Hai
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Góp phần xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa sa mộc trồng Cunninghamia lanceolata và sa mộc dầu Cunninghamia Konishii (họ hoàng đàn Cupressaceae) ở Việt Nam bằng phương pháp xác định trình tự 18s-rDNA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Trang, Nguyễn Minh Tâm, Phan Kế Long
 
T. 5, S. 3 (2007) Gen mã hoá vùng xác định giới tính trên nhiễm sắc thể Y (SRY – sex determining region Y) ở một số các thể người Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Tôn, Đinh Thị Kim Hương, Nông Văn Hải
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Gen PB1và PB1-F2 của virus cúm A/H5N1 chủng A/CK/Vietnam/HG4/2005 và so sánh với một số chủng phân lập 2004-2007 tại vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Trần Quang Vui
 
T. 9, S. 3 (2011): Tập 9, Số 3 (2011) GENE EXPRESSION ANALYSIS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS UNDER HEAT STRESS Toàn văn   PDF
Le Thi Nguyen Binh, Susanne Engelmann, Michael Hecker
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) Giải mã toàn bộ hệ gen và phân tích xác định vị trí phân loại của chủng virus viêm gan vịt cường độc DN2 thuộc genotype III (DHAV-3) lần đầu tiên phát hiện tại Việt Nam Toàn văn   PDF
Đoàn Thị Thanh Hương, Lê Thanh Hòa, Nguyễn Bá Hiên, Trần Xuân Hạnh
 
T. 6, S. 3 (2008) Giải mã và phân tích vùng gen ty thể dài 4,2 kb của các chủng sán lá gan nhỏ Opisthorchis viverrini Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Hương, Lê Thanh Hoà, Triệu Nguyên Trung
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Hệ thống vector Adenovirus: Công cụ hữu hiệu dẫn truyền gen kháng nguyên tạo Vaccine thế hệ mới Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Hoà
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) HIGH-MANOSE TYPE N-GLYCAN SPECIFIC LECTINS FROM RED MARINE ALGAE, CARRAGEENOPHYTES Toàn văn   PDF
Le Dinh Hung, Ngo Thi Duy Ngoc, Vo Thi Dieu Trang
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) ISOLATION AND COMPARISON OF TUMORIGENICITY OF DIFFERENT CELL POPULATIONS FROM THE MCF - 7 BREAST CANCER CELL LINE BASED ON CD44 AND CD24 MARKERS Toàn văn   PDF
Pham Van Phuc, Siah Chia Keng, Nguyen Thi Minh Nguyet, Duong Thanh Thuy, Phan Kim Ngoc
 
T. 6, S. 3 (2008) Kết quả chuyển gen gus vào cây lúa với sự điều khiển của các promoter khác nhau Tóm tắt   PDF
Đoàn thu Thuỷ
 
T. 5, S. 1 (2007) Kết quả sử dụng một số chuỗi gen lục lạp trong nghiên cứu đa dạng di truyền và xuất xứ cây lâm nghiệp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Thành
 
T. 7, S. 4 (2009) Kỹ thuật di truyền trong công nghệ chọn tạo giống hoa Tóm tắt   PDF
Dương Tấn Nhựt
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Khả năng phân hủy hydrocarbon thơm đa nhân và dibenzofuran của chủng xạ khuẩn XKDN12 Tóm tắt
Nguyễn Đương Nhã, Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Bảo, Đặng Thị Cẩm Hà
 
T. 9, S. 4 (2011): Tập 9, Số 4 (2011) KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ ENZYME PHÂN HỦY LIGNIN TRONG CÔNG NGHIỆP GIẤY NHẰM GIẢM SỬ DỤNG HÓA CHẤT Toàn văn   PDF
Phạm Thị Bích Hợp, Cao Văn Sơn
 
T. 9, S. 4 (2011): Tập 9, Số 4 (2011) KHẢ NĂNG NẢY MẦM TRONG NUÔI CẤY CỦA HẠT NHÂN TẠO CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÔI VÔ TÍNH CÂY SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV) Toàn văn   PDF
Trịnh Thị Hương, Dương Tấn Nhựt
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) KHẢO SÁT GIỚI TÍNH VÀ CÁC TÍNH TRẠNG SINH HỌC VÀ CHỐNG CHỊU CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN BÁNH MỲ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Toàn văn   PDF
Lưu Thị Phương, Nguyễn Thị Bích Lưu, Đặng Xuân Nghiêm
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) KHẢO SÁT GIỚI TÍNH VÀ CÁC TÍNH TRẠNG SINH HỌC VÀ CHỐNG CHỊU CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN BÁNH MỲ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) Toàn văn   PDF
Lưu Thị Phương, Nguyễn Thị Bích Lưu, Đặng Xuân Nghiêm
 
T. 5, S. 3 (2007) Khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh vibrio trong nước nuôi tôm của Bacillus subtilis HY1 và Lactococcus lactis CC4K Tóm tắt   PDF
Đặng Phương Nga
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NHẰM TĂNG SẢN LƯỢNG FLAGELLIN FLIC TÁI TỔ HỢP CỦA SALMONELLA ENTERICA SEROVAR TYPHIMURIUM TỪ ESCHERICHIA COLI Toàn văn   PDF
Đỗ Thị Huyền, Lê Quỳnh Giang, Sven Olof Enfors
 
T. 9, S. 3 (2011): Tập 9, Số 3 (2011) MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH RA HOA IN VITRO Toàn văn   PDF
Dương Tấn Nhựt, Trần Trọng Tuấn, Trần Thanh Vân K
 
T. 5, S. 1 (2007) Một số tính chất hoá lý của lipase ngoại bào chủng Geotrichum sp. DTQ - 26.3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Sỹ Lê Thanh
 
T. 5, S. 2 (2007) Một số tính chất hoá lý của protease ngoại bào chủng vi sinh vật biển Acinetobacter sp. QN6 Tóm tắt   PDF
Quyền Đình Thi, Trần Thị Quỳnh Anh
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh khối cuả cây sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.) nuôi cấy In Vitro và bước đầu phân tích hàm lượng Saponin Tóm tắt   PDF
Dương Tấn Nhựt
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO QUE THỬ PHÁT HIỆN NHANH VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) Ở TÔM NUÔI Toàn văn   PDF
Hoàng Thế Yên, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hằng, Hà Thị Thu, Nguyễn Giang An
 
51 - 75 trong số 244 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989