Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 5, S. 1 (2007) Xác định cấu trúc tập đoàn vi khuẩn trong đất nhiễm chất độc hoá học dựa trên phân tích đa hình cấu trúc sợi đơn gen 16S rRNA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Hữu
 
T. 5, S. 2 (2007) Xác định hoạt tính sinh học của interleukin - 2 (IL - 2) tái tổ hợp bằng phép thử sinh học trên tế bào CTLL2 Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thảo
 
T. 5, S. 2 (2007) Xác định trình tự gen mã hoá cytochrome B của hệ gen ty thể và đánh giá mối quan hệ di truyền của một số loài cá song (Epinephelus spp.) nuôi thả tại các vùng biển Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh
 
T. 7, S. 4 (2009) Xác định trình tự đoạn gen tRNA - leu cho hai loài cây gỗ sưa (Dalbergia Tonkinensis) và cây gỗ trắc đỏ (Dalbergia Cochinchinensis) phục vụ việc phân loại mẫu vật tại bảo tàng thiên nhiên Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Hiền, Lưu Đàm Cư, Đinh Thị Phòng
 
T. 5, S. 4 (2007) Xác định đa dạng vi nấm trong đất nhiễm chất độc hoá học tại Đà Nẵng dựa trên phân tích đa hình cấu trúc sợi đơn gen 18S rRNA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Hữu, Đặng Thị Cẩm Hà, Nông Văn Hải
 
T. 5, S. 3 (2007) Xác định đoạn gen mã hoá dioxygenase của chủng vi khuẩn Paenibacillus sp. Ao3 phân huỷ dibenzofuran phân lập từ bùn ao thuộc khu đất nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin tại Đà Nẵng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Hữu, Đặng Thị Cẩm Hà
 
T. 5, S. 3 (2007) Xây dựng quy trình tái sinh đa chồi trực tiếp từ thân mầm cây cam sành ( Citrus nobilis Loureiro) phục vụ chuyển gen Tóm tắt   PDF
Đỗ Tiến Phát
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Đa dạng di truyền 19 mẫu giổi bằng chỉ thị Rapd và DNA lục lạp Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Phòng
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Đa dạng di truyền của loài Sao mạng (Hopea reticulate Tardicu) dựa trên phân tích một số chuỗi DNA lục lạp và chỉ thị RAPD Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Thành
 
T. 6, S. 2 (2008) Đa hình nucleotide đoạn điều khiển của matrix metalloproteinase – 2 (MMP – 2) ở một số bệnh nhân ung thư vòm mũi họng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Hà
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Đánh giá đa dạng di truyền quần thể thế Cycas dolichophylla (Cycadaceae) Tóm tắt
Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thị Phương Trang, Nguyễn Tiến Hiệp, Trần Đình Lý, Ludwig Triest
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Đánh giá sự biến điệu trong biểu hiện các gen chuyên biệt của quá trình biệt hoá In Vitro tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết Insulin Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Phúc
 
T. 5, S. 4 (2007) Đánh giá đa dạng di truyền các dòng virus gây bệnh vàng lùn ở lúa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trung Nam
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Đánh giá đặc điểm tế bào sừng người được nuôi cấy In Vitro Tóm tắt   PDF
Trần Lê Bảo Hoà
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VI KHUẨN NDD SINH POLYHYDROXYBUTYRATE (PHB) PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH Toàn văn   PDF
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Bình
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TRÌNH TỰ GEN 16S rRNA CỦA VI KHUẨN TƯƠNG TỰ RICKETTISIA (RLB) Ở TÔM HÙM BÔNG (PANULIRUS ORNATUS) BỊ "BỆNH SỮA" Toàn văn   PDF
Nguyễn Chí Thuận, Phạm Ngọc Long, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Lợi
 
T. 6, S. 3 (2008) Đặc điểm các microsatellite của gen tổng hợp tinh bột ở một số giống lúa Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phan Thị Bảy, Nguyễn Công Hương, Lê Thị Muội
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Đặc điểm từ vi khuẩn phân lập từ xử lý sinh học tẩy độc nước thải bị ô nhiễm 2,4,6-trinitrotoluene Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Cẩm Hà
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TẠO BIOGAS VÀ QUẦN THỂ METHANOGEN TRONG BỂ LÊN MEN KỴ KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ CAO XỬ LÝ KẾT HỢP BÙN THẢI VÀ RÁC HỮU CƠ Toàn văn   PDF
Thái Mạnh Hùng, Tạ Mạnh Hiếu, Đinh Thúy Hằng, Phạm Văn Ánh
 
226 - 244 trong số 244 mục << < 5 6 7 8 9 10 


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989