T. 7, S. 2 (2009)

Tập 7, Số 2 (2009)

Mục lục

Articles

Nguồn gen và cơ chế tiến hoá phân tử của virus cúm A/H1N1 - 2009 gây đại dịch ở người hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hoà 133-153
Tạo tấm tế bào sừng nhiều lớp trên màng collagen từ màng ối người Tóm tắt PDF
Trần Lê Bảo Hà, Trần Công Toại, Hoàng Nghĩa Sơn 155-160
Tạo phôi bò bằng kỹ thuật thụ tinh In Vitro từ nguồn giao tử đông lạnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thương Huyền 161-176
Gen PB1và PB1-F2 của virus cúm A/H5N1 chủng A/CK/Vietnam/HG4/2005 và so sánh với một số chủng phân lập 2004-2007 tại vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Trần Quang Vui 177-184
Biểu hiện gen Has mã hoá kháng nguyên Hemagglutinin (Ha) của virus cúm A/H5N1 trong Escherichia Coli Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Huyền 185-192
Cây thuốc lá chuyển gen mang cấu trúc RNAi kháng đồng thời hai loại virus gây bệnh khảm Tóm tắt PDF
Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình 193-201
Đa dạng di truyền của loài Sao mạng (Hopea reticulate Tardicu) dựa trên phân tích một số chuỗi DNA lục lạp và chỉ thị RAPD Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Thành 203-210
Phân tích đa dạng di truyền phân tử, các đặc tính nông sinh học và tính kháng bệnh xanh lùn ở một số giống bông vải trong nước và nhập nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 211-219
Nghiên cứu chuyển gen nguyên cây ở ngô Tóm tắt PDF
Đinh Văn Trình 221-227
ảnh hưởng của các chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh hình thái của mẫu cây lát mỏng tế bào cuống chồi hoa súp lơ Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt, Bùi Văn Thế Vinh 229-233
ảnh hưởng của Stress Naci lên sự ổn định của cấu trúc Genome tế bào lúa Oryza sativa nuôi cấy dài hạn In Vitro Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Thuỷ, Đỗ Quang Bình 235-240
Phân lập và đặc tính của những dòng vi khuẩn nội sinh trong một số cây cỏ chăn nuôi Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà 241-250
Chẩn đoán các chủng vi khuẩn lao kháng Rifampicin bằng phương pháp xác định đột biến trên gen RPOB Tóm tắt PDF
Nghiêm Ngọc Minh 251-256
Phân lập đánh giá khả năng phân hủy Hexachlorocyclohexane của chủng nấm sợi FNA33 từ đất xử lý khử độc thuốc trừ sâu bằng Bioreactor hiếu khí Tóm tắt PDF
Đặng Thị Cẩm Hà 257-264


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989